Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2013

babka

March 07 2013

babka
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand

November 27 2012

babka
8282 00b6
Reposted fromjdeg jdeg viamizuka mizuka

September 03 2012

babka
2615 4774 500
Reposted fromLiebealleFarben LiebealleFarben viamizuka mizuka

September 01 2012

babka
3254 ea83
Reposted fromepidemic epidemic viamizuka mizuka
babka
9685 4114
Reposted fromretaliate retaliate viamizuka mizuka

August 27 2012

babka
5339 d206

August 21 2012

7228 6ca4
Reposted fromapm35 apm35 viadoubleespresso doubleespresso

August 17 2012

babka
2505 9b6c
Reposted frominsidemyhell insidemyhell viamizuka mizuka

July 17 2012

babka

Del Popolo is a mobile pizzeria housed in a twenty-foot transatlantic shipping container that's been re-purposed and modified into a kitchen. You can its interior from a wall of glass doors, including a traditional italian-made wood-fired oven.

Reposted fromsawb sawb

June 18 2012

babka
6813 ee75
Reposted fromosiaka osiaka viaula ula

April 07 2012

babka
0058 9f74
Reposted frommotylkowa motylkowa viamizuka mizuka
babka
1573 56bf
Reposted fromcinnamomum cinnamomum viamizuka mizuka

March 31 2012

babka

"I want you to miss me. I want you to recognize me in your morning cereal and the voice of your favorite singer. I want you to wonder where I am when your fingers are stretched beneath your waistband, when you’re lighting up, when you’re tripping up the uneven step on your basement stairs. I want you to think of me when you look into your teacup and your rearview mirror. I want you."

— Camryn Pulaski Day

March 30 2012

babka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamizuka mizuka

March 23 2012

babka
Nasze marzenia na ogół się spełniają, ale w takiej formie, że ich nie poznajemy.
— Janusz Korczak
Reposted fromdansemacabre dansemacabre viamizuka mizuka

March 18 2012

babka
6206 0a96
babka

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać - potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— jonasz kofta "co to jest miłość"
Reposted fromanyonesghost anyonesghost viamizuka mizuka
babka

w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę,

że niektórych ludzi nie zmienisz.

Opętani własną dumą nie posłuchają Ciebie

odwrócą się i odejdą

 

 

 

nie biegnij za nimi

                                     

                                          nigdy.

Reposted fromzatanczmy zatanczmy viamizuka mizuka

February 12 2012

babka
8456 d7c8
Reposted frombatgirl batgirl viamizuka mizuka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl